Pääkaupunkiseudulla vaalitaan yläsavolaista perinnettä

50 vuotta aktiivista toimintaa

Ylä-Savon Seura vietti 50-vuotisjuhliaan marraskuussa 2021. Paikalla oli noin 40 jäsentä seuralaisineen. Samassa tilaisuudessa julkistettiin seuran 50-vuotishistoriikki, jonka kirjoittajia ovat toimittaja Maija Kauppinen ja seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Kaija Pulli.

Lue lisää historiikista ja tee tilaus

Mikä on Ylä-Savo?

Ylä-Savo on Savon ja Saimaan vesistöjen pohjoisin alue. Ylä-Savoon katsotaan kuuluvan seuraavat kunnat keskuspaikkana Iisalmi:

Ylä-Savon Seura ry

Ylä-Savon Seura ry (y-tunnus 3032728-2) toimii pääkaupunkiseudulle Ylä-Savosta muuttaneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä sekä muiden Ylä-Savon perinteitä kunnioittavien yhdyssiteenä. Seura pyrkii toiminnallaan lisäämään Ylä-Savon tuntemusta.

Seuraamme Ylä-Savon aineellista ja henkistä kehitystä, harjoitamme kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa, edistämme perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä kulttuuriympäristön vaalimista. Järjestämme myös jäsen- ja yleisötilaisuuksia, retkiä, vierailuja, opintomatkoja sekä muita tilaisuuksia.

Ylä-Savon Seura toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, Ylä-Savon Talousalueen Liiton, Ylä-Savon Instituutin, Ylä-Savon kuntien ja muiden kotiseututyötä tekevien yhteisöjen kanssa.

Yhteydenotot: toimisto@yla-savonseura.fi

Johtokunta

Säännöt