Kevätkokous, tirripaistia ja talkkunaa

Ylä-Savon Seuran kevätkokous pidettiin Malmin työväentalolle 19.3.2022. Seuran jäseniä oli paikalla nelisenkymmentä. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit. Kokous kutsui kunniajäseneksi monivuotisen puheenjohtaja Kaija Pullin. Hän sai muistoksi arvokkaasta työstään seuran viirin, jonka luovutti puheenjohtaja Vesa Lappalainen.

Virallisten kokousasioiden jälkeen Olavi Martikainen muisteli teemalla ”yläsavolaisena vaikuttajana” omaa monipuolista uraansa. Martikainen oli eduskunnan jäsen vuosina 1972-1987. ”Eduskunnassa vaikuttaminen tapahtuu valiokunnissa. Ei niinkään istuntosalissa. Mitä enemmän on hankkinut luottamusta omien ja toisten puolueen edustajien keskuudessa, sitä paremmin pystyy ajamaan omia, tärkeäksi pitämiään asioita. Ja on oltava myös suhteet keskusvirastoihin, tärkeisiin virkamiehiin.”

Olavi Martikainen on ollut mm. autokouluopettajana ja -yrittäjänä, kansanedustajana, kirjapainoyhtiö IS Yhtymän johtajana, sosiaali- ja terveysministerinä ja Kuopion läänin viimeisenä maaherrana.