Hyvvee joolua ja onnellista uutta vuotta 2023!

Hyvvee joolua ja onnellista uutta vuotta 2023!

 

Hyvvee joolua ja onnellista uutta vuotta 2023!

Nyt on aeka ottoo vähä raahallisemmin ja kutvottee pirtin lämmössä. Kesän kiireet ja syksyn satteet on unohettu. Siat teurastettu, hirvet kuajettu ja viljat siiloehin laetettu. On aeka joolun ja hyvän ruuvan. Ota raahallisesti ja syö kunnolla, että jaksat alottee uuven vuojen pirteenä ja puhtia täännä. Muista olla myös kilttinä, joolupukki tuop paremmin lahjoja. Elä immeesiks, elä riehu, eläkä puhu nuapurista pyhien aekana pahhoo, sivele vuan täättä mahhoo. Jos on nuapurissa yksineläjä, kää kylässä, rupattelu niitä näetä ja halloo lähtiessä. On parempi olla kaveri, ku olla iliman.

Tämmösillä toevotuksilla omasta ja Ylä-Savon Seuran puolesta toevotan kaekille jäsenille ja kavereille raahallista joolun aekoo, vaahikasta vuojen vaehetta ja lupsakan liikunnallista uutta vuotta 2023!

puhheenjohtaja
Lappalaesen Vesa